Referencie

Byt - Stará Ľubovňa I

Byt - Stará Ľubovňa II

Byt - Stará Ľubovňa III

Byt - Stará Ľubovňa IV

Byt - Stará Ľubovňa V

Byt - Stará Ľubovňa VI

Bytový dom - Stará Ľubovňa

Byt - Bratislava

Byt - Spišská Stará Ves

Byt - Spišská Stará Ves II

Byt - Spišská Stará Ves III

Byt - Spišská Stará Ves IV

Rodinný dom - Jakubany

Rodinný dom - Malý Lipník

Rodinný dom - Spišská Stará Ves

Rodinný dom - Spišská Stará Ves II

Rodinný dom - Spišská Stará Ves III

Rodinný dom - Stará Ľubovňa

Rodinný dom - Stará Ľubovňa II

Rodinný dom - Brno - Šlapanice

Vinná pivnica - Brno - Šlapanice

Terénne úpravy, oplotenie, zámková dlažba... - Brno - Šlapanice

Zámok - Brno - Líšeň

Základná škola - Velká Polom

Gymnázium - Třinec